28 November 2021
Zarząd cmentarza PDF Print E-mail
Written by ks. Proboszcz   

CmentarzCmentarz to miejsce święte, na którym spoczywają w grobach szczątki naszych krewnych zmarłych oczekując na zmartwychwstanie. Skłania on każdego człowieka do refleksji nad życiem, a wierzących nad własnym zbawieniem. Jest dobrym zwyczajem, by właśnie na cmentarzu szukać uspokojenia i wytchnienia w zawierusze tego świata, w codzienności pośród przytłaczających nas zajęć.

Obowiązkiem wszystkich, którzy tak traktują to wyjątkowe miejsce, jest troska o czystość i estetykę naszego cmentarza.

Podobnie jak na innych cmentarzach,  także i na naszym,  zostały ustalone zasady troski o cmentarz zawarte w Regulaminie, który przyjęła Rada Parafialna 1 września 2010r.

Niech ta troska o cmentarz  będzie przejawem naszej wiary i  szacunku dla miejsca świętego, gdzie spoczywają nasi zmarli krewni i przyjaciele.


 

W sprawach związanych z pochówkiem zmarłych przyjmujemy każdego dnia w zależności od potrzeby,


a w sprawach grobów w ramach godzin kancelaryjnych w czwartek od g.16.00 – g.17.00 (poza wakacjami). 


Informacji udzielamy pod numerem telefonu 32 6232419

Grabarz: Wacław Wydra, tel. 501 602 488


Przypominamy o obowiązku odnawiania prawa do grobu.

Dysponentów grobów, którzy wnieśli opłatę przed wrześniem 2007 r. prosimy o zgłaszanie się do inwentaryzacji grobu (w związku z nowym planem cmentarza) z dowodem opłaty grobu.

Zarząd cmentarza nie ma obowiązku szukania osób właściwych do uregulowania opłaty. Brak zgłoszenia zastrzeżenia i niewniesienie opłaty po 20 latach pozbawia osoby roszczeń do przywrócenia prawa do grobu, a miejsce nieopłacone będzie służyć do kolejnego pochówku.

Istnieje możliwość rozłożenia należności na raty.

Last Updated on Saturday, 24 August 2019 21:38
 
Liturgia

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziela i święta:
6:45, 8:00, 9:30,
11:00, 12:30, 17:30
Dni powszednie:
7:00; 18:00
.
MSZA WOTYWNA O DUCHU ŚWIĘTYM:
wtorek,
7 grudnia,
godz. 7:00

Liturgia Słowa na dziś