16 października 2019
Duchowa adopcja dziecka poczętego - Formuła przyrzeczenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Tadeusz   
Spis treści
Duchowa adopcja dziecka poczętego
Modlitwa codzienna
Formuła przyrzeczenia
Pytania i odpowiedzi
Wszystkie strony

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci,
wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych,
(ja, ...........................................) postanawiam mocno i przyrzekam,
że od dnia ...................................
w Święto / Uroczystość ................................................................
biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

  • odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego,
  • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca,
  • przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia:
    • ....................
    • ....................
    • ....................

  
Liturgia

Niedziela i święta:
6:45, 8:00, 9:30,
11:00, 12:30, 17:30

Dni powszednie:
7:00, 18:00

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE:
Dni powszednie:
godz. 17.30
Niedziela:
godz. 17.00
 
MSZA WOTYWNA O DUCHU ŚWIĘTYM:
poniedziałek,
4 listopada,
godz. 18.00

Liturgia Słowa na dziś