07 grudnia 2022
Dokumenty PDF Drukuj Email

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów Świętych i katolickiego pogrzebu

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adresy)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary


Bierzmowanie

 • metryka chrztu
 • indeks kandydata do bierzmowania
 • ostatnie świadectwo z katechizacji


I Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka


Małżeństwo

 • aktualne świadectwa chrztu, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz do dnia ślubu 
 • dowody osobiste
 • indeks katechizacji
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego lub akt zawarcia związku cywilnego


Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu
 
Liturgia

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziela i święta:
6:45, 8:00, 9:30,
11:00, 12:30, 17:30

Dni powszednie:
7:00; 18:00

MSZA WOTYWNA O DUCHU ŚWIĘTYM:
poniedziałek,
5 grudnia,
godz. 7:00

Liturgia Słowa na dziś